Úvod
Introduction

1. Základní teze
1. Basis thesis

2. Geometrie prostoru
2. Spatial geometry

3. Jednoduchá tělesa
3. Basic particles

4. Sedimentace
4. Sedimentation

5. Interakce
5. Interaction

6. Tlak
6. Pressure

7. Atomy (hmota)
7. Atoms (mass)

8. Tření
8. Friction

9. Vesmírné počasí

10. Planetární počasí